Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Çalıştayı

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı kapsamında, Türkiye’de, Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da ve Fransa’da HAK-İŞ koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Durum Tespit Çalıştayı, 16 Temmuz 2020 tarihinde HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezinde HAK-İŞ ve projenin yerel ortağı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı  ve Proje Koordinatörü Eda Güner, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” uzmanları Recep Atar, Emine Aytekin, Elif Yıldırım ile konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızda görev alan genç kadın ve erkeklerin katıldı.

HAK-İŞ Projeler Koordinatörü ve Proje İletişim Uzmanı Recep Atar’ın katılımcıları HAK-İŞ projeleri hakkında bilgilendirmesi, katılımcıların kendilerini tanıtmaları ile HAK-İŞ Endüstriyel İlişkiler Uzmanı ve Proje Asistanı Elif Yıldırım’ın projenin amaçlarına, faaliyetlerine, hedef grubuna ve beklenen sonuçlarına ilişkin başlıklar içeren sunumu takip etti.

HAK-İŞ Gençlik Komite Başkanı ve Proje Teknik Uzmanı Emine Aytekin, “HAK-İŞ Boyutuyla Sendikal Harekette Gençlik: HAK-İŞ Gençlik Komitesi Faaliyetleri” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından 2 oturum şeklinde düzenlenen grup çalışmalarına geçildi. Her birinde 4 genç katılımcının yer aldığı 4 masada toplamda 16 genç emekçi kendi içinde gençlerin işe giriş süreçlerinde karşılaştığı fırsat ve zorluklar, gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, HAK-İŞ boyutuyla sendikal harekette ve örgütlenme çalışmalarında gençler ile genç çalışanların yeterliliklerinin artırılmasının teşvik edilmesi konu başlıklarında görüş ve önerilerini sundular.

Çalıştayın sonunda Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner tarafından çalıştaya katılanlara sertifika takdim edildi.

Çalıştaya sendikamızın Kadın Komite Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Asistanımız Ezgi Demircioğlu katıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.