Yeterlilik Odaklı Sendikalı Takım Kaptanları Yetiştirme Projesine Katılım

HAK-İŞ Kadın Komitesi Tarafından Rize’de gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi” ilk düzey eğitim programı, 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde eğitimler gerçekleşti.

Program sonunda Kadın Emekçilerin Kapasiterini Ölçme ve Değerlendirme sınavı gerçekleştirilerek, tüm katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’ verildi.

Programa sendikamızı temsilen Kadın Komite Başkanı Nihal Kahraman Vural katılmıştır.