Hizmet-İş Sendikası Dünya Emekçi Kadınlar Günü Programına Katılım

HİZMET-İŞ Kadın Emeği Buluşması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hedefimiz; Sendikacı Kadınlardan Sendikacı Lider Kadınlara” temasıyla, 6 Mart 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınırlı katılımla düzenlenen programa; HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreteri Remzi Karataş, Öz İnşaat-İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve diğer sendikaların Kadın Komite Başkanları katıldı.

Programa sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural da katıldı.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ’li kadınların liderlik potansiyeline sahip olduğunu belirten Arslan, ”Sendikal mücadelede kadınların daha etkin daha güçlü bir şekilde yer alması konusundaki samimiyetimizi devam ettirirsek, bir gün hem HAK-İŞ’te hem de HİZMET-İŞ’te kadın sendika başkanının olacağının işaretlerini görüyoruz. Bu imkân, fırsat ve potansiyel var” dedi.

Kadının çalışma hayatında yerine ilişkin gelinen noktanın hala yeterli olmadığına işaret eden Arslan, şube ve genel merkez yönetim kurullarında kadın üye oranında temsilin sağlanabilmesi için teşkilatın cesaretlendirilmesi gerektiğini, bunun için de en büyük görevin kadınlara düştüğünü belirtti.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de “Fıtratta farklılık haklarda eşitlik ilkesiyle biz kadın ve erkeğin ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde hem adil bir rol paylaşımını hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsiyoruz. ‘Fıtratta farklılık haklarda eşitlik’ anlayışını çalışma hayatında sürdürülebilir kılmak amacıyla yenilikçi eğitim politikalarının geliştirilmesi ve farkındalık arttırılması da önem taşımakta” dedi.

Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirterek, “Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır” dedi.

Program sonunda Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, katılımcılara, Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine adlarına yapılan Fidan Bağış Sertifikalarını verdi.