HAK-İŞ 10. ULUSLARARASI KADIN EMEĞİ BULUŞMASINA KATILDIK

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların Sendikal Hareketteki Yeri” temasıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması “HAK-İŞ’li Emekçi Kadınların Sendikal Hareketteki Yeri” temasıyla, 8 Mart 2021 tarihinde, HAK-İŞ Genel Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ve Av. Hüseyin Öz, Genel Sekreter Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nergis Dama, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meryem Ayşegül Kozak Çakır,  Konfederasyona bağlı Sendikaların Genel Başkanları, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların kadın komite başkan ve üyeleri ile HAK-İŞ’li sendikacı kadın liderler katıldı.

Programa sendikamızın Genel Başkanı Metin ÖZBEN, Kadın Komitesi Başkanı- Genel Koordinatörümüz Nihal Kahraman VURAL ve Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı- Yönetim Kurulu Asistanımız Ezgi DEMİRCİOĞLU katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu’na üye kadınların hayallerinin güçlü olması ve umutlarının taze tutulması için yapılması gereken her türlü düzenlemeleri gerçekleştireceklerini söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak tüzüklerimizde değişiklikler yaptık. Kongre kararlarıyla kadınların önlerinin açılması için gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bütün bunlara rağmen hala yapmamız gerekenler var. Kadın üye sayımız yüzde 2’lerden yüzde 28’lere yaklaştı ama bunu yeterli bulmuyoruz. Bunu arttırmak için kadın-erkek birlikte çalışacağız. Şiddetle mücadelede, tacizle mücadelede birlikte çalışmamız gerektiği gibi çalışacağız. Eğer bizler şiddete ve tacize karşı erkeklerle birlikte dayanışma içerisinde olamazsak kadın cinayetleri, yaşadığımız tacizler devam edecektir” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “HAK-İŞ’in 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasında sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadın Emeği Buluşmalarının bugün 10’uncusunu kutluyoruz. Bazı buluşmaları ilk sefer yapmak önemli bir ivme kazandırıyor. Fakat bu emek buluşmalarını sebat ederek geleneksel hale getirmek önemli. HAK-İŞ bu konuda çok önemli bir başarı elde etti. Kadın Emeği Buluşması’nı 10’uncu kez yaparak geleneksel bir hale getirmiş durumda. Yapılan bu güzel çalışmaların kadınlarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. HAK-İŞ Konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı bu konudaki ilgi ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Çalışma hayatında istihdamın artması ve işgücüne katılım oranlarının artmasını önemsediklerini dile getiren Selçuk, “Kadınlarımızın işgücü piyasasında daha etkili olabilmesi için dijital çağa adaptasyonları çok önemli. Bu konuda sendikalarımıza çok önemli görevler düşüyor. Dijital dönüşümün gerçekleştiği bir çağda kadınlarımızı bu çağa adapte edebilirsek o kadar güçlü ve kuvvetli olmalarını sağlayabiliriz” diye konuştu.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bütün kadınların, özellikle de emekçi kadınların seslerini yükseltecekleri, emeğin onuru ile duruş gösterecekleri bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ve uluslararası sendikal hareketin saygın bir üyesi olan HAK-İŞ’in kadına bakış açısının da evrensel olduğunu dile getiren Zengin, “Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kadına bakış açısı millidir ve manevi değerlerimizle örtüşmektedir. HAK-İŞ olarak, ‘Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik’ diyoruz. Kadın ve erkeği ailede, sosyal hayatta ve iş hayatının içinde hem adil bir rol paylaşımını istiyor, hem de eşit fırsatlara erişeceği bir yaklaşımı benimsiyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner de Kadın Çalışanların Örgütlülüğü konusunda bir konuşma yaptı. Güner, HAK-İŞ’in kadın konusundaki tüm söylemlerini eyleme dönüştürdüğünü belirterek, “HAK-İŞ’in hayata geçirdiği birçok faaliyet ile sözde değil özde bir ‘sendikalı kadın lider’ perspektifi ortaya koyduğunu gururla ve onurla ifade etmek istiyorum” dedi.

“Çalışma Hayatında Şiddetle Mücadelede” konusunda online olarak programa bağlanan Pan Avrupa Bölgesel Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Olga Nicolae, “PERC Kadın Komitesi, bu yılki 8 Mart kutlamalarını ILO C190 Sözleşmesi’nin onaylanması için lobi yapmaya ve işyerinde şiddet ve tacize karşı kampanya yapmaya ithaf etmiştir. Bu kapsamda PERC kuruluşlarının yüzde 50’si işyerlerinde şiddet ve tacize karşı mücadeleyi bir öncelik olarak görmektedir” dedi.

“Pandeminin Çalışan Kadınlara Etkisi, Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri” konusunda konuşmalarını gerçekleştiren Ankara Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dama ise, “İstihdamı korumak için öncelikle işgücünün ekonomik ve sosyal haklarının korunması şarttır. Dolayısıyla, koruma ve güçlendirme sürecindeki en önemli araçlardan birisi olan sendikalaşma arttırılmalı ve sendika tarafından sağlanan bilgilendirici, eğitici ve koruyucu programlar değişen şartlar ve koşullara göre güncellenmelidir” şeklinde konuştu.

“Tarihten Günümüze Emek Hareketinin Öncüsü Kadınlar” konusunda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Meryem Ayşegül Kozak Çakır ise yaptığı konuşmada, “Tarihte andığımız bu kadınları önemli kılan, özel yapan, anılmaya hatırlamaya layık kılan şey yaşadıkları dönemler, coğrafyalar, dinler, kültürler, yaşam tarzları ne kadar farklı olursa olsun hepsinin karşılaştıkları zorluklar karşısında hem kendileri hem de hem cinsleri için değil, tüm insanlık için verdikleri hak ve adalet mücadelesidir” dedi.

“İdealleri Doğrultusunda Bedel Ödeyen Siyasette ve Sendikacılıkta Lider Kadın” konusunda misafir konuşmacı olarak katılan Sudan Eski Milletvekili ve SWTUF Kadın Komitesi Eski Başkanı İman Ahmed ise konuşmasında, “Yıllar boyunca toplumsal eşitlik ve cinsiyet eşitliğini tartıştık. Biz kadınlar olarak adaleti istiyoruz. Kadınlarımıza karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için tartışmalar yaptık ama bir sonuca varamadık. Sudan’da Kadınlar Günü ile ilgili olarak her yıl siyasi, ekonomik, sosyal alanda başarıların kutlamasını yapardık. Bu sayede toplumda çok önemli kazanımlara ulaştık. Fakat askeri darbenin gelmesiyle birlikte elde ettiğimiz bütün başarıları elimizden aldılar, mal varlıklarımıza el koydular” diye konuştu.

Kadınların HAK-İŞ’teki Temsil Gücü konusunda Hizmet- İş Sendikası Denetleme Kurulu Üyesi Ayşe Usta, Öz Gıda-İş Sendikası’ndan Ülkü Tula Yılmaz, Özçelik İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Nazlı Kaya, Öz İplik-İş Sendikası Akyazı Şube Teşkilatlanma Sekreteri Saime Elma, HAK-İŞ Sinop İl Başkanı Esra Gelişli, Sendikamızın Kadın Komitesi Başkanı Nihal Kahraman Vural, OLEYİS Genel Sekreteri Serpil Açıkgöz, Öz Finans-İş Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ayşe Özkan, Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zinet Özlem Akgüç, Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Koruç, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Leyla Dilek Atçeken, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu HAK-İŞ ve bağlı sendikalarında yürüttükleri temsil çalışmalarına ilişkin kısa sunumlar yaptılar.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Panelistlere ve HAK-İŞ’te temsil gücü konusunda sunum yapan isimlere HAK-İŞ tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisine, adlarına yapılan fidan bağışı sertifikasını takdim etti.

Program, HAK-İŞ 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Sonuç Bildirisinin okunmasıyla sona erdi.