Gençlik Etkileşim Platform Toplantısına Katılım

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, “Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen Gençlik Etkileşim Platform Toplantısı, iki gün gerçekleştirilen konuşmalar ve çalıştayın ardından sona erdi.

Açılış konuşmalarının ardından, proje kapsamında iki aşamalı olarak hazırlanan eğitim modül kitaplarına ilişkin çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya, HAK-İŞ’e üye sendikaların temsilcileri ile TİSK, ILO, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden genç emekçiler yoğun bir katılım gösterdi. Çalıştayda, sendikaların ve sosyal tarafların genç temsilcileri söz alarak modüllere yönelik görüş, önerileri ve değerlendirmelerini sundular. Çalıştay, zoom üzerinden de takip edildi ve sosyal taraflar online olarak görüşlerini aktardılar.

Çalıştayda, eğitim modül kitaplarının içeriğine yönelik HAK-İŞ uzmanı ve proje idari asistanı Elif Yıldırım katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Program sonunda tüm genç emekçilere Genel Sekreter Eda Güner tarafından sertifika ve hediye takdim edildi.

Gençlik Etkileşim Platform toplantısına, Yönetim Kurulu Asistanımız ve Kadın Komite Başkan Yardımcımız Ezgi DEMİRCİOĞLU katıldı.