13. ÇALIŞMA MECLİSİ'NE KATILDIK


13. ÇALIŞMA MECLİSİ'NE KATILDIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Çalışma Meclisi, “Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” konulu toplantıya katıldık.

Sendilamız adına toplantıya Genel Başkan Metin ÖZBEN, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel KILIÇASLAN, Genel Koordinatör Nihal KAHRAMAN VURAL katıldı.

Toplantıda konuşmacı olan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, ücretlerden alınan ağır vergi yükünden, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar çalışma hayatının önemli gündem maddelerine ilişkin değerlendirmeler ve önerilerde bulundu.  

Arslan, toplantıda iş kazaları, kayıt dışı çalışma, kadro alamayan işçilerin durumu, tayin ve becayiş durumu, geçici ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sıkıntılar, KÇP’nin yerel yönetimlerde uygulanması, işçi emeklilerinin durumu, işkolu değişikliği, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili teşviklerin devam etmesi, Lezita grevine ilişkin tespit ve taleplerini iletti.