img

GENEL MERKEZ: ANKARA

Sendikamız, 11 Nolu Çimento, Toprak ve Cam Sanayi iş kolunda 27.01.2014 tarihinde kurulmuştur. Üst kuruluşumuz HAK-İŞ’in etkin ve aktif bir sendikasıdır. Kısa bir zaman önce, işkolumuzda güven ve istikrar ihtiyacından kaynaklanan bir örgüt bilinciyle kurulmuş, hızla örgütlenmesini tamamlayarak, işkolumuzda yetki almış ve üyelerinin güvenini kazanmıştır.

Öz Toprak- İŞ Sendikası, insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine, temel hak ve hürriyetlere dayalı demokratik laik ve sosyal hukuk devletine, ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır ve üyelerinin hak ve menfaatlerini çoğulcu, özgürlükçü ve demokrasi anlayışı içinde korumayı, geliştirmeyi ilke olarak benimser.

Emek hareketine katılan ve bunun haklı gururunu yaşayan sendikamız insanın ve emeğin paha biçilemez olduğunu savunur.

 

Haberler