Öz Toprak-İş Sendikası 11 NOLU ÇİMENTO,TOPRAK VE CAM SANAYİ İŞ KOLUNDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

 • 11 NOLU ÇİMENTO,TOPRAK VE CAM İŞKOLUNA GİREN İŞLER
  • 23.11 Düz cam imalatı
  • 23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
  • 23.13 Çukur cam imalatı
  • 23.14 Cam elyafı imalatı
  • 23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)
  • 23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
  • 23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
  • 23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
  • 23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
  • 23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
  • 23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
  • 23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
  • 23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
  • 23.51 Çimento imalatı
  • 23.52 Kireç ve alçı imalatı
  • 23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
  • 23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
  • 23.63 Hazır beton imalatı
  • 23.64 Toz harç imalatı
  • 23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
  • 23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
  • 23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
  • 23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
  • 23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı
  • 23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
  • 23.99.09 Suni korindon imalatı
  • 23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)
  • 32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı