KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ, YILDIZ’IN “ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET VE KURULUŞLAR” KİTABINI YAYINLADI


KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ, YILDIZ’IN “ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET VE KURULUŞLAR” KİTABINI YAYINLADI

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in küresel bir vizyonu bulunmaktadır. HAK-İŞ, dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek bugünlere gelmiştir. HAK-İŞ, tüm dünya emekçilerinin başarısına giden yolun, küresel emeğin güç birliğiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Kitapta; dünyada sendikal hareketin doğuşu ve kronolojisi, başta ITUC, ETUC, TUAC uluslararası lider Konfederasyonlar olmak üzere uluslararası sendikal kuruluşlar, bölgesel sendikal kuruluşlar, üçlü yapıdaki uluslararası kuruluşlar, çalışma hayatı içerisinde yer alan araştırma, enstitü, merkez ve platform adını taşıyan kuruluşların, tarihi gelişimleri, amaçları, üyeleri, politikaları ve Türkiye ile bağlantıları incelenerek, uluslararası sendikal hareketin bir fotoğrafı çekilmektedir. Dr. Osman Yıldız’ın uluslararası alanda yoğun bir çaba ve emekle oluşturduğu, yılların bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtan “Uluslararası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar” kitabımızın tüm teşkilatımıza sendikal harekete, akademik camiaya, uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapanlara ve kamuoyuna faydalı olmasını diliyoruz. Konfederasyonumuzun Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’a HAK-İŞ’in uluslararası alandaki saygınlığına yaptığı büyük katkılar ve uluslararası hareketin fotoğrafını çeken bu değerli yayını bizlerle buluşturduğu için teşekkür ederiz.