ÜYELERİMİZ İÇİN SİNPAŞ TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. İLE KONUT VE ARAÇ EDİNME PROJESİ ANLAŞMASI İMZALADIK...


ÜYELERİMİZ İÇİN SİNPAŞ TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. İLE KONUT VE ARAÇ EDİNME PROJESİ ANLAŞMASI İMZALADIK...

 

REKLAM ve PAZARLAMA HİZMETLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ (ANKARA) ve SİNPAŞ Tasarruf Finansman Anonim Şirketi (SİNPAŞ YTS) arasındaki avantajlar ve reklam/pazarlama hizmetleri için genel şart ve koşullar (“Hizmet Şartları” ) aşağıda düzenlenmektedir.

 

HİZMET VE GENEL ŞART VE KOŞULLARI

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ yapacağı tanıtım faaliyetlerinin görsel ve yazılı içerikleri için SİNPAŞ YTS yetkililerinden yazılı onay alacaktır. ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ,yapacağı tanıtım faaliyetlerini her zaman SİNPAŞ YTS tarafında ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ  özel iletilmiş olan İletişim formuna yönlendirir.

 

SİNPAŞ YTS, ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ ile paylaşacağı tüm ilan, metin, görsel ve içerikler vb. eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili

mevzuat kapsamında tam ruhsat şeklinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin hakkını ihlal

etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ yapacağı tanıtım faaliyetlerinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, ticari elektronik ileti izni olan kişiler ile sınırlı olacağını, aksi durumda ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ’in Ticari elektronik ileti izni olmayan kişilere ulaşım sağlanması durumun da SİNPAŞ YTS’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ ile yapacağı Pazarlama faaliyetleri kapsamında SİNPAŞ YTS’den herhangi bir ücret talep etmeyeceğini, oluşacak tüm harcamaları kendi karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu hizmet ile ilgili yazışmalar teyit edilmiş olması kaydıyla e-posta yoluyla yapılabilecektir.

 

B.SUNULAN AVANTAJLAR

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ üyeleri, çalışanları ve  ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ’e bağlı tüm üyelerin ve Sendika Genel Merkezinden referanslı gelenler için resmi yazı belirtmeleri durumunda ‘Hizmet Bedellerinde’ SİNPAŞ YAPI TASARRUF SANDIĞI Ankara Şubesinde

 

Faizsiz EV alımı finansmanında %20
Faizsiz OTO alımı finasmanında %20
Faizsiz İŞ YERİ alımı finasmanında %20 indirim uygulanacaktır.

 

 

C.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER
 

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ, İşbu Hizmet Şartları kapsamında aldığı hizmet süresince ve sona erse dahi hiçbir zaman, Hizmetler ile ilgili ve/veya bu İşbu Hizmet Şartları kapsamında aldığı hizmetin ifası dolayısıyla öğrendiği, diğer tarafın mali durumu, faaliyetleri, sırları, anlaşmaları, satış, reklam, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri ile planlarını veya bunları yansıtan rakamları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veri” olarak tanımlanan verileri, yapılan işler hakkında niteliği ne olursa olsun elde ettikleri menfaatleri, bu menfaatlere ilişkin herhangi bir bilgiyi ve ayrıca bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Hizmetlerin sunumu için faaliyetlerin yürütülmesi sırasında paylaşılan tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğini; yasal ve  yetkili merciler tarafından bu bilgiler talep edildiğinde vereceğini, bu bilgileri SİNPAŞ YTS’nin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere ve çalışanlarına, ortaklarına ticari amaçla olsun olmasın vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaklarını taahhüt eder.

 

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ, SİNPAŞ YTS adına kişisel veri toplamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüm tanıtım faaliyetlerini SİNPAŞ YTS’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygun koşullara sahip İletişim formuna yönlendirir.

 

 

SİNPAŞ YTS, (Veri Sorumlusu sıfatıyla) kendi adına yapabileceği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kişisel Verilere ilişkin yükümlülükler herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın Taraflar arasında süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

D.SONA ERME HÜKÜMLERİ

TARAFLAR’dan birisinin kendi isteği ve karşı tarafa beyanı ile iş anlaşmasını bitirme hakkı saklıdır.

 

Aşağıdaki hallerin varlığı halinde, Taraflar’ın hizmeti derhal ve tazminatsız olarak sona erdirme, varsa zararlarını tazmin ve talep etme hakkına sahiptir:

 

 

Taraflardan birisinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflası ve iflasın

ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da

faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde,

 

Taraflardan birisinin tüzel kişi olarak veya gerçek şahıs ortaklarının, herhangi bir terör örgütü veya organize suç örgütü ile ilişkilendirilmesi, yargı kararıyla hükmen veya tedbiren faaliyetlerinin durdurulması / sona erdirilmesi, suçtan elde edilen gelirleri

akladığı, rüşvet veya yolsuzluğa bulaştığı konusunda soruşturma başlatılmış olması hallerinde.

 

 

E.GENEL HÜKÜMLER

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ, SİNPAŞ YTS’nin şubesi veya acentesi değildir. İşbu Hizmet Şartları taraflar arasındaki iş birliğini hüküm altına almaktadır.

 

SİNPAŞ YTS işbu hizmet ile kendisine herhangi bir satış, kar ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ’e  gelir garantisi verilmediğini kabul eder.

 

ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ,iş bu hizmet konusu hak ve yükümlülüklerini 3. Kişilere devir ve temlik edemez.

 

 

İş bu şartlar, sözleşmenin ÖZ TOPRAK İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ, tarafından imzalandığı tarihte, buradaki tüm şartlarla kabul edilmiş sayılır.

 

İş bu sözleşme imzalanan tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.